"Fantazie je důležitější než informace..." Albert Einstein

Stromový horoskop

29. prosince 2009 v 9:05 | jjanynka |  Báje a pověsti
Keltští druidové spojili narození člověka s určitým druhem stromu. Keltské věštby střídají celkem sedmnáct různých stromů za půl roku, a to po desetidenních obdobích. Proto se během roku vliv stromů opakuje. Pro osoby narozené v jarní a podzimní rovnodennosti nebo v den slunovratu platí samostatné, zvláště příznivé předpovědi, odvozené z vlastností dalších čtyř stromů - urostlého dubu, krásné břízy, půvabné olivy a neústupného buku.

Jabloň 23.12. - 1.1. a 25.6. - 4.7.

Voňavý strom představuje lidi naplněné zvláštním kouzlem. Přitahují pozornost osobitým půvabem a velkorysostí. Jsou vždy ochotni k dobrodružství a flirtům. Jabloň miluje změnu, proto je jen málokdy věrná v manželství. Najde-li ovšem vnímavého a inteligentního partnera, usadí se a prožívá šťastné manželství. Není lakomá a lidem velmi důvěřuje. Obě tyto vlastnosti vedou k tomu, že jejího přátelství lidé často zneužívají. Patří k lidem, kteří přečtou vše, co jim padne do ruky, má vědecké nadání, oslňuje hlubokými znalostmi, ale je natolik moudrá, že se nikdy nepředvádí. Je velkorysá a lehce sentimentální. Má talent prožít pestrý a zajímavý život.

Jedle 2.1. - 11.1. a 5.7. - 14.7.


Strom drsné krásy symbolizuje člověka obdařeného chladným půvabem. Je vždy elegantní a originální. Pohroužen do sebe jen obtížně získává přátele. S nedůvěřivostí si prohlíží okolní svět, který ho v jeho činech jen pramálo ovlivňuje. Ve společnosti vyniká důstojností a zdrženlivostí, nerad vyslovuje své mínění a úsudky o druhých. Ochotně jim však pomáhá při řešení jejich problémů. Každou práci vykonává velmi pečlivě a zodpovědně. Mohlo by se zdát, že Jedle je nudná, ale je pouze velmi složitá. Společný život s ní je vždy zajímavý, neboť bývá velmi vzdělaná a zkušená. V lásce ovšem není zrovna šťastná, protože na svého partnera klade velké nároky a často ho svou nedůvěřivostí odradí. Navzdory své křehkosti žije dlouho.

Jilm 12.1. - 24.1. a 15.7 - 25.7.


Statný strom se štíhlým kmenem symbolizuje fyzicky přitažlivé lidi. Vyznačují se duševním klidem a pohodou. Dokážou se dobře ovládat, své emoce a soukromé problémy zpravidla skrývají před zvědavým okolím. Jsou ctižádostiví a pracovití. Daří se jim i ve vedoucím postavení, ale obvykle bývají velmi náročnými šéfy, neboť u svých podřízených nestrpí žádné vady a chyby. Snad i pro svůj výběr spolupracovníků jsou velmi úspěšní. Jsou rozhodní a šikovní. Smysl pro humor jim pomáhá překonávat odpor okolí k jejich despotické povaze. Milostný život s Jilmem není jednoduchý, musíte být vybaveni notnou dávkou vytrvalosti a tolerance. Ale pokud se s Jilmem naučíte vycházet, najdete v něm partnera s křehce ušlechtilou a rozvážnou povahou.

Cypřiš 25.1. - 3.2. a 26.7. - 4.8.


Silný krásný strom, který se podobá zdravému a šťastnému člověku. Má vzácnou povahu, dokáže se těšit ze života a z jeho drobných každodenních radostí. Je to bytost snad za všech okolností spokojená a klidná. Ve společnosti je pro svou slunečnou povahu velmi oblíbená, srší optimismem a humorem. Má ráda přírodu, k jejím velkým koníčků patří cestování. Cypřiš je člověk vysloveně rodinný, cítí se dobře v harmonickém kruhu svých blízkých. Nesnáší konflikty, takže jim šikovně předchází. 'Rodinná diplomacie je jeho obor. Má svůj vysněný ideál - dožít se vysokého věku milován a milující. Patří mezi vzácné jedince, kteří jsou obdarováni snad nejkrásnějším povahovým rysem - jsou obětaví a věrní v přátelství. Važte si Cypřišů.

Topol 4.2. - 8.2, ; 1.5 - 14.5. a 5.8. - 13.8.

Zdobí krajinu, lahodí oku a nestárne. Osoba narozená v jeho znamení bývá fyzicky krásná. Zvláště ženy vynikají takovým půvabem, že vzbuzují zasloužený obdiv mužů a závist ostatních žen. Je pozoruhodné, že Topol není domýšlivý. Naopak cítí potřebu počínat si obětavě a pro své okolí nezištně koná záslužné skutky. Ve svých citech bývá ovšem nevybíravý, a proto často zůstává zcela osamělý a nepochopený. K tomu je ještě velmi popudlivý a náladový. Má srdce schopné velkých citů, ale málokdy dosahuje v lásce uspokojení. Se svým partnerem těžko hledá kompromisní řešení. Utápí se v maličkostech. Když ale jde do tuhého, dokáže být skvělou oporou. Má umělecké, často výtvarné nadání. Bývá i dobrým organizátorem.

Cedr 9.2. - 18.2 a 14.8.-23.8.

Urostlý pevný strom. Člověk narozený v jeho znamení se těší většinou dobrému zdraví, sebejistotě a rozhodnosti. Je zajímavý, imponuje svému okolí neotřelými nápady a tvůrčími schopnostmi. Má rád hudbu a rozumí jí. Je pracovitý a v zaměstnání má instinkt vedoucího pracovníka. Ke svým povinnostem přistupuje uvážlivě, i když někdy propadne panice a chová se zbrkle. Cedr celý život touží po dobrodružství, a to především v milostných vztazích, ačkoliv je v podstatě jemný, nesmělý a citlivý. Bohužel také velmi vybíravý - tudíž kdo ví, zda nebude muset celý život čekat na jedinou lásku. Má vrozený odpor k přetvářce a okázalosti. Je upřímný až otevřený, což mu často způsobuje velké nepříjemnosti.

Borovice 19.2. - 29.2. a 24.8. - 2.9.

Voňavý, vzácně dekorativní strom symbolizuje lidi, kteří umějí zdůraznit svoje přednosti. Borovice má ráda útulný domov, cenné předměty a pevné rodinné zázemí. Moc dobře ví, co chce, a proto se snaží získat od života co nejvíc. Ač se to nezdá je tvrdá, houževnatá a odhodlaná. Pokora je jí cizí. Naprosto nesnáší toho, kdo se jí protiví, a nemí ráda, když věci nevycházejí tak, jak ona chce. Díky své odvaze a schopnosti riskovat jde v životě stále kupředu. V zaměstnání se dokáže prosadit, neboť vyniká pracovitostí, organizačními schopnostmi a logickým myšlením. Přísná a přesná analýza je její největší předností. Jen v lásce projevuje slabost - podléhá natolik emocím, že se zákonitě dostavuje zklamání, které hluboce prožívá.

Vrba 1.3. - 10.3. a 3.9. - 12.9.

Ohebný a pružný strom se širokou korunou symbolizuje citlivou osobu, která se často cítí nedoceněná a nepochopená. Ve vrbě se spojují dvě povahy - první je snivá, zádumčivá, druhá plná neklidu. Vrba má poctivý charakter, ale žít s ní není vůbec jednoduché. Jen málokomu se podaří přizpůsobit se jejím náročným požadavkům. Bývá rozmarná a někdy si vynucuje pozornost plačtivými projevy. Prožívá mnoho trpkostí, ale často najde klid a lásku ve vyrovnaném manželství. Člověk s duší vrby si potrpí na lichotky. Někdy je jak malé dítě, které vyžaduje až nekritický obdiv. Ovšem toho, kdo jej zahrne přízní, považuje za slabocha a brzy jím opovrhuje. Vrba umí naslouchat druhým, je vynikající psycholožka a rozumí bolavým lidským duším. Snad proto dokáže mistrně manipulovat svým okolím.

Lípa 11.3. - 20.3. a 13.9. - 22.9.

Krásný strom, tak typický pro českou krajinu. Člověk narozený v jejím znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. V jeho nitru se však odehrává věčný boj - je to rozpor mezi drsnou realitou a romantickou iluzí. Touží po pohodlném životě, ale nedokáže se vyrovnat se strastiplnou cestou ke štěstí. Často zaujme ublížené stanovisko. Přitom je lípa velmi silná a dokáže se přizpůsobit nepříznivým podmínkám. Lípa vždy fungovala jako strom ochraňující rodinné štěstí a vysazovala se vedle chalup, mimo jiné proto, že lipové dřevo nepřitahuje hromy a blesky. Když si tuto svoji vlastnost lidé ve znamení lípy uvědomí, dokážou skály lámat. Je vzácným přítelem, který ovládá umění naslouchat druhým. V lásce ovšem bývá nešťastná, je dosti žárlivá a panovačná. Jen málokomu se podaří objevit její ušlechtilou povahu.

Dub 21.3.

Statný odolný strom svou vitalitou určuje sílu člověka narozeného v den jarní rovnodennosti, kdy se uvolňuje obrovská přírodní energie. Životnost, odvaha, síla tělesná i mravní - to jsou znaky člověka zrozeného ve znamení Dubu. Neohroženě vystupuje na obranu slabších. Pomáhá druhým v nouzi nejen fyzicky, ale i uvážlivou radou, neboť moudrost věků je zapsána do zvrásněné kůry dubu. Je plný energie, nesnáší politikaření, žabomyší války a pomluvy. Celý svůj život hledí na jistotu a stálost, paradoxně se však stává jistotou pro druhé. V lásce je obětí prvního hlubšího vztahu, kdy věří, že je to láska na celý život. Patří mezi lidi přímé, je skvělým partnerem pro ty, kteří hledají sílu, poctivost a chápavost. Bývá stejně zdravý jako je zdravé a pevné dřevo dubu.

Oliva 23.9.

Oliva, dříve velmi uctívaný strom, je symbolem moudrosti, blahobytu, slávy a silného zdraví. Lidé narození v tomto znamení jsou symbiózou krásy, pochopení a rozumu. Mají snad ze všech znamení nejvíce vyrovnanou povahu. Jednají uvážlivě a vyznačují se velkou dávkou trpělivosti a laskavosti. Jsou rozenými optimisty a jejich životní heslo zní: 'S úsměvem jde všechno líp!' Bývají vzdělaní, snad i proto se rádi pohybují ve společnosti moudrých lidí. Sami na sebe neupozorňují, jsou totiž poměrně nesmělí. Občas dokonce cítí nutkavou potřebu stáhnout se do ústraní, meditovat a přemýšlet o sobě i okolním světě. Mají vrozený cit pro spravedlnost a je jim cizí každá forma násilí. Patří k těm lidem, kteří kolem sebe šíří klid, štěstí a radost.

Líska 22.3. - 31.3. a 24.9. - 3.10.

Líska je nanáročný keř zrovna jako lidé zrození ve dnech brzkého jara a podzimu. Jsou nenápadní, nesnaží se upoutat pozornost okázalými gesty, přesto mají na ostatní úžasný vliv. Jejich osobitý půvab jim pomáhá dosáhnout životního cíle spolehlivěji, než by se mohlo zdát. Jsou přívětiví k druhým, někdy až ke škodě svých nejbližších přátel a rodiny. Líska ráda působí na veřejnosti, miluje společnost a společnost miluje ji. Její intuice, vyrovnanost a inteligence jim velí, kdy táhnout do boje a kdy raději ustoupit. Jsou velkorysí a srdeční. Ovšem v lásce s nimi vyjít bývá tvrdý oříšek. Partneři se špatně vyrovnávají s jejich nepředvídatelnou povahou. Lísky jen pomalu stárnou a dobře překonávají hluboké rány osudu. Nebývá výjimkou, že se žení či vdávají v pozdním věku a někteří z nich se stávají otci nebo matkami tehdy, kdy ostatní myslí už jen na vnoučata.

Jeřáb 1.4. - 10.4. a 4.10. - 13.10.

Odolný strom, který najdete v rovinách, v podhůří, kolem cest, uprostřed měst i v drsnějších oblastech. Tiše plodí v podmínkách, kde jiné stromy hynou. Také lidé zrození v tomto znamení se dokážou účinně postavit proti obtížím osudu. Ačkoliv se to nezdá jemnost zakletá v Jeřábu je silná a vytrvalá. Bývají to lidé vkusní, mají filosofickou povahu. Přemýšlejí o zákonitostech tohoto světa s chápavým úsměvem přecházejí poklesky své i druhých. Jsou manuálně zruční a projevují umělecké nadání. Jsou mezi nimi malíři, architekti, módní návrháři, filosofové i lékaři. Milují vášnivě, jejich city jsou plné, i když nepříliš stálé. Mají touhu hledat, těší je noví lidé a nové poznatky. Jsou skromní a obětaví. Pro druhé dokážou udělat maximum, na odměnu nečekají. Motivací je uznání a pochvala, i když se při ní rdí stejně jako plody jeřábu.

Javor 11.4. - 20.4. a 14.10. - 23.10.

Samo jméno tohoto stromu a jeho pevné šedavě bílé dřevo vyvolávají představu hudby a poezie. I lidé narození v jeho znamení jsou citliví. Svou nesmělost a zdrženlivost skrývají za siláckými slovy a velkými gesty. Protože jsou citově zranitelní, stylizují se do role cyniků, kteří rádi zlehčují cokoliv vážného či patetického. Ale za tvrdou maskou najdete chápavou poetickou duši. V lásce jsou to lidé složití. Chtějí protějšku imponovat, takže mu vnucují své rozmary. Člověk narozený v tomto znamení je originální , v davu ho zaručeně nepřehlédnete. Je inteligentní a ambiciózní, obdařený vynikající pamětí. Jakmile pochopíte složitou a rozporuplnou povahu Javoru, poznáte člověka, na kterého se jen tak nezapomíná.

Ořešák 21.4 - 30.4. a 24.10. - 11.11.

Statný strom, který v krajině rozhodně nepřehlédnete. Podobný je i člověk zrozený v tomto znamení. Je zvláštní a upoutá vaši pozornost. Má osobitý půvab a šarm, je sebevědomý a zvyklý spoléhat sám na sebe. S lidmi jedná zdvořile, ovšem záměry a cíle dokáže uskutečňovat i tvrdým způsobem. Pravý 'ořechový člověk' je plný rozporů - na jedné straně se jeví jako tvrdý a egoistický partner, na straně druhé zahlédnete v jeho očích strach. Moc dobře ví, jaké je to být sám a osamoceně bojovat o svou existenci. Navíc mu chybí pružnost, což mu na popularitě zrovna nepřidá. Přesto bývá obdivován a těší se značné autoritě. Nikdy neodpočívá, je to neuvěřitelný pracant. Jeho stinnou stránkou je, že nenechává odpočinout ani druhé.

Kaštanovník 15.5. - 24.5. a 12.11. - 21.11.

Mohutný košatý strom poskytující blahodárný stín i v největších parnech. Pod jeho korunou najde ochranu každý, kdo ji skutečně hledá. Člověk narozený ve znamení Kaštanu má smysl pro spravedlnost, hájí práva svá i svých bližních. Zastane se slabších a nemocných. Těší ho rodinný život, je oddaným partnerem. V kritické situaci dokáže pohotově reagovat, zachová klid a pevné nervy. Kaštan bývá zvědavý a společenský. Zajímají ho lidé i jejich problémy a setkáváním s nimi se stává moudrým. Nepříjemnou stránkou jeho společenských aktivit je sklon ke klevetám a jízlivosti. Osud Kaštanu závisí na okolnostech - má-li štěstí a milujícího partnera, dostane se vysoko. Nikdy se nevzdává a proti překážkám bojuje vytrvale. Většinou vítězí.

Jasan 25.5. - 3.6. a 23. 11. - 1.12.

Ztepilý strom, který kvete už během dubna ještě před olistěním. Je patronem lidí milovaných všemi. Podobně jako jasan miluje slunné prostředí, tak i osoby narozené v tomto znamení září a proteplují mezilidské vztahy dobrou náladou a milým úsměvem. Když se jim daří jsou oslňující. Jejich jas, energie a jasnozřivost ovlivňují blízké okolí. Pokud jim něco nevyjde odklidí se do stínu a trpělivě vyčkají na svou příležitost. Jsou ctižádostiví a velmi schopní. Ostatním lidem není ve stínu Jasanu špatně, a to ani v nejtěžších situacích. Jasan vždy dokáže vykouzlit teplo domova a lidské blízkosti. Jeho povaha je nevšední, třebaže někdy sleduje sobecky své cíle a prospěch. Ale lidé mu to rádi odpustí - je přece tak milý a příjemný! A ještě jedna krásná vlastnost Jasan ctí - v lásce je vždy věrný. Pokud si vás Jasan vybere za životního partnera, nevymění vás za všechny pomíjivé krásy světa.

Habr 4.6. - 13.6. a 2.12. - 11.12.

V nížinách a pahorkatinách roste strom, jehož dřevo je šedobílé, těžké a pevné. I člověk narozený ve znamení Habru je seriózní, pořádkumilovný a vyžaduje přesné plnění povinností. Nedbalost a lajdáctví ho dokážou vyvést z míry. Je typem estéta, který dbá o svůj vzhled. Sní o slávě a miluje pochvalu. Vzestup či úspěchy druhých v něm vyvolávají závist. Ve svém okolí jen těžko snáší lidi nadané a úspěšné. On sám musí vyniknout. Jeho partner musí projevit značnou míru diplomacie a přizpůsobivosti. I v lásce je Habr dost náročný, chce prožít něco neobyčejného, zcela zázračného, ale sám nedokáže vyvinout patřičnou iniciativu. Takže se častěji stává osobou milovanou než milující. Manželství bere jako závazek a bývá věrný. Typickým znakem Habru je nedůvěřivost k lidem, což zatěžuje celý jeho osobní život.

Fíkovník 14.6. - 23.6. a 12.12. - 21.12.

Originální, pružný, nezávislý je člověk narozený ve znamené Fíkovníku. Šíří kolem sebe nakažlivou vůni bezstarostnosti. Jeho smysl pro humor a vrozená intuice ho činí člověkem oblíbeným a v mezilidských vztazích šikovným. Je hravý a dokáže se těšit z maličkostí všedního dne. Miluje děti a zvířata a ony milují jeho. S osudem si pohrává, ale mívá štěstí, z nepříjemných životních situací ho vyvedou jeho inteligence a prozíravost. Obtížné překážky neřeší, neboť je dost líný. Někdy působí dojmem povrchního člověka, ale opak je pravdou. Vše, co skutečně chce, také uskuteční. Miluje rodinný život, jeho vřelost a kamarádství z něho dělají jednoho z nejzábavnějších partnerů a rodičů, se kterými druhé baví svět.

Bříza 24.6.

Krásný elegantní strom symbolizuje osobu s dobrým vkusem, jemnou a citlivou. A jako bříza nenáročná na úrodnou půdu a vlhkost, tak i člověk narozený ve znamení břízy nevyžaduje mnoho. Největší problémy prožívá Bříza sama se sebou. Žije vnitřními úzkostmi a nejistotami, proto potřebuje vedle sebe druha a přítele moudrého a trpělivého. Pokud takového člověka najde, promění se Bříza v sebejistého člověka. Její inteligence a fantazie jí zaručují úctu okolí. Miluje přírodu a rozumí jí. V lásce se umí rozdat a charakterizuje ji stálost citů. Pokud je vaším partnerem člověk narozený 24. června, rozhodně prožijete příjemný vztah bez tragických citových ztrát. Vězte, že je mužem či ženou do nepohody.

Buk 22.12.

Buk je velmi statný strom s mohutnou korunou, který kvete teprve mezi čtyřicátým a padesátým rokem života. Podobné je to i s člověkem narozeným 22.12. - začíná pořádně žít až od svých čtyřicátých narozenin, kdy již nashromáždil dostatečné množství zkušeností. Je úspěšný v práci a má-li pevné rodinné zázemí, tak i v osobním životě. Muži i ženy prožívají ve zralém věku jaro, kvetou a překypují vitalitou, šarmem a elegancí. Ovšem v mládí mívají problémy sami se sebou, a proto ve své blízkosti potřebují člověka, který jim bude oporou a zbaví je nejistoty a úzkosti. Jsou dobrými diplomaty, neomylně dokážou vystihnout okamžik, kdy je zapotřebí stáhnout se do pozadí a kdy naopak vytáhnout do boje.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ZdenekC ZdenekC | E-mail | 17. ledna 2017 v 15:32 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na jjanynka.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Všechny obrázky s označením "jjanynka.blog.cz" jsou chráněny autorskými právy
a není možné je kopírovat či jinak upravovat bez souhlasu autorky