"Fantazie je důležitější než informace..." Albert Einstein

Bohové starověkého Řecka

25. května 2009 v 13:44 | jjanynka |  Báje a pověsti
Podle řecké mytologie jako první vznikl Chaos (podle Ovidia jde o "mohutnou masu, beztvarou a pustou, nic než spočívající tíži, hromadu neslučitelných jader").
Následně vznikla temná noc Nyx a věčná temnota Erebos.
Jejich spojením se vytvořilo věčné světlo Aithér a světlý den Hémerá.
Pak vznikla země Gaia, spolu s podsvětní propastí Tartaros a všeoživující láskou Erós.
Gaia pak zrodila moře Pontos a nebe Úranos.
Spojením Gaie a Úrana bylo zrozeno 12 Titánů.
Úranos získal vládu nad světem, kterou pak přenechal svému synovi Kronovi a ten pak svému synovi Diovi.Afrodíté - dcera Diova a Diónina, bohyně lásky a krásy, nejpůvabnější ze všech antických bohyň, u Římanů Venuše

Amfitríté - dcera mořského boha Nérea a jeho ženy Dóridy, žena Poseidónova, spoluvládkyně nad všemi vodami

Apollón - syn Dia a bohyně Létó, bůh slunce a světla, harmonie a krásy, ochránce života a pořádku, bůh věštného umění, básnického nadšení, zpěvu a hudby, neomylný střelec, vůdce Múz

Árés - syn Dia a Héry, bůh války a válečného vraždění, u Římanů Mars

Artemis - dcera Dia a Létó, bohyně lovu, ochranitelka lesů a divoké zvěře, také bohyně měsíce, u Římanů Diana

Asklépios - syn boha Apollóna a nymfy Korónidy, proslulý lékař a později bůh lékařství, u Římanů Aesculapius

Astráia (Hvězdná) - pozdější jméno bohyně spravedlnosti

Athéna - dcera Diova, bohyně moudrosti, řemesel a umění, též bohyně rozvážně vedeného boje, ochránkyně statečnosti, práva a spravedlnosti, u Římanů Minerva

Bakchos - jiné jméno boha vína Dionýsa, u Římanů Bacchus, Liber

Boreás - bouřlivý severní vítr, nejprudší a nejsilnější ze všech větrů, bůh tohoto větru

Démétér - dcera Kronova a Rheina, bohyně plodnosti země, orby a polní úrody, ochránkyně občanského řádu, u Římanů Ceres

Diké - Dcera Dia a bohyně Themis, vznešená bohyně spravedlnosti, ochránkyně práva a soudů

Dionýsos - syn Dia a Samelé, bůh polní úrody a zvláště vína, věčně mladý a veselý a stále provázený svými ctiteli a ctitelkami

Éós - dcera Titána Hyperiona a jeho ženy Theie, milovala vše krásné i krásné muže, které unášela, u Římanů Aurora

Erínye - bohyně pomsty a kletby, služebnice boha podsvětí Háda a jeho ženy Persefony, u Římanů Furiae
Tísífoné - mstitelka vraždy
Aléktó - stále se hněvající
Megaira - závistivá

Erós - okřídlený syn Afroditin, bůh lásky, u Římanů Amor

Euros - syn Titána Astraia a Zory, východní vítr a jeho bůh, u Římanů Eurus

Foibos (Zářící nebo Jasný) - příjmení boha Apollóna

Forkýs - mořský bůh, strážce moře a hlídač všech mořských nestvůr

Fósforos (Světlonoš, Jitřenka) - objeví-li se večer, nazývá se Hespe (Večernice), ráno vychází dříve než Éós, u Římanů Lucifer

Gaia - bohyně země i sama Země, matka a živitelka bohů i lidí, u Římanů Terra

Ganymédés - číšník bohů na Olympu, naléval Diovi nektar

Hádés - syn Titána Krona a jeho ženy Rheie, vládce podsvětní říše mrtvých, u Římanů Pluto

Hébé - dcera Dia a Héry, bohyně věčně kvetoucí mladosti, služebnice olympských bohů, průvodkyně Afrodity, později manželka Héraklova

Héfaistos - syn Dia a Héry, bůch ohně a ochránce řemesel, kerá s ohněm pracují, ochránce umělců

Hélios - syn Titána Hyperiona a jeho ženy Theie, bůh Slunce, jezdí na zlatém voze a přináší světlo, teplo a život bohům i lidem, u Římanů Sol

Hermés -syn Dia a nymfy Maie, okřídlený posel bohů, ochránce hlasatelů, bůh všemožných vynálezů, ale i veškerého chytráctví, tedy i zlodějů a podvodníků, průvodce pocestných a zemřelých do podsvětí, u Římanů MercuriusHestia -dcera Kronova a Rheina, bohyně domácího krbu a požehnání, útočiště všech, kteří hledají pomoc, ochranitelka obcí a států, u Římanů Vesta

Hymenaios - bůh sňatku a ochránce manželství, bůh svatebních zpěvů, průvodce Afrodity

Hóry - dcery boha Dia a bohyně Themis, bohyně ročních období a pořádku v přírodě i ve společnosti, služebnice Diovy, u Římanů Horae

Hyady -dcery Titána Okeana, proměněné v sedmihvězdí v hlavě souhvězdí Býka, jejich ranní západ přinášel deště, u Římanů Suculae

Hypnos - syn bohyně noci Nykty, bůh spánku i sám spánek, jenž přemáhá bohy a lidi a lidem sesílá sny, u Římanů Somnus

Charitky - průvodkyně Afrodity
Aglaia - "skvělá" nebo "zářící krásou"
Eufrosyné - "dobromyslná" nebo "blaženost"
Thaleia - "kvetoucí" nebo "bohatá" nebo "hojná, vydatná"

Íris - dcera mořského boha Thaumanta a Élektry, bohyně duhy, okřídlená poselkyně bohů

Kronos - Syn boha nebe Úrana a bohyně Gaie, otec Diův, ujal se vlády po Úranovi, u Římanů Saturnus

Létó - matka Diových dětí Apollóna a Artemis, u Římanů Latona

Mnémosyné - bohyně paměti

Moiry - dcery Dia a bohyně Themis, bohyně neodvratného osudu,
Klóthó - rozpřádá lidský osud
Lachesis - rozvíjí jej
Atropos - přestřihuje nit života

Múzy - devět dcer Dia a Mnémosyné, bohyně umění
Kalliopé - epické básnictví
Euterpé - lyrické básnictví
Erató - milostné básnictví
Thaleia - veselé básnictví a komedie
Melpomené - tragické básnictví
Terpsichoré - tanec
Kleió - dějepisectví
Urania - hvězdářství
Polyhymnia - hymnický a sborový zpěv

Nemesis - dcera Nyx, bohyně odplaty a pomsty, obdarovávala lidi podle zásluhy štěstím nebo neštěstím, trestala lidskou pýchu a zpupnost, pronásledovala ty, kteří překročili pravou míru

Niké - okřídlená bohyně vítězství, průvodkyně Diova, u Římanů Victoria

Notos - nebezpečný jižní vítr a jeho bůh, škodící hlavně plavcům, u Římanů Notus

Nymfy - víly, rusalky
Najády - víly vod a pramenů
Oready - víly v horách
Dryady - lesní víly

Ókeanos - syn Úrana a Gaie, nejstarší z Titánů, bůh hlubokého proudu, který obtékal celou Zemi, u Římanů Oceanus

Pallas - příjmení bohyně AthényPeithó - bohyně lichotivého přemlouvání

Persefoné - dcera Dia a Démétér, manželka Háda, královna podsvětní říše, u Římanů Proserpina

Plejády - sestry Hyad, sedm dcet Atlanta a Pleioné, proměněny v sedm hvězd v souhvězdí Býka, jejich ranní východ v květnu označoval počátek léta, a jejich ranní západ v listopadu počátek zimy, u Římanů Vergiliae

Poseidón - syn Krona a Rheie, bratr Dia, vládce všeho vodstva, u Římanů Neptunus

Pothos - Touha, u Římanů Cupido

Priápos - syn Afrodity a Dionýsa, bůh plodnosti, strážce vinic a zahrad

Próteus - syn Poseidona a nymfy Naidy, mořský bůh, nevlídný mořský stařec znalý věštného umění, pomocník Poseidonův, pastýř Amfitrítiných tuleňů

Rheia - manželka Kronova, jejich dětmi byli Hestia, Déméter, Héra, Hádes, Poseidón a Zeus, u Římanů Ops

Seléné - dcera Titána Hyperiona a jeho manželky Theie, překrásná bohyně měsíce, královna hvězdného nebe, před jejíž krásou ostatní hvězdy bledly, u Římanů Luna

Téthys - manželka Titána Úrana

Themis - dcera Úrana a Gaie, bohyně zákonitého pořádku v přírodě i v životě lidském, u Římanů Iustitia

Trítón - syn Poseidóna a Amfotríté, bůh obrovské postavy napůl člověk, napůl ryba, troubením na ulitu bouřil nebo uklidňoval moře

Tyché - bohyně šťastného osudu, dárkyně štěstí zobrazovaná s rohem hojnosti, u Římanů Fortuna

Zeus - syn Krona a Rheie, nejvyšší bůh, vládce bohů i lidí, dárce života a lidských osudů, ochránce zákonů a řádu, sídlí na Olympu, je pánem hromu, blesku a věšteb, ochránce pohostinství, státu a rodiny, zvláště uprchlíků, u Římanů Iuppiter

Zefyros - západní vítr, nejjemnější ze všech větrů, ochránce rostlinstva, u Římanů Favoniuszdroj:
Rudolf Mertlík:Starověké báje a pověsti
Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti
 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 anonim anonim | 8. června 2015 v 15:42 | Reagovat

super dlouhý

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Všechny obrázky s označením "jjanynka.blog.cz" jsou chráněny autorskými právy
a není možné je kopírovat či jinak upravovat bez souhlasu autorky